Zwerfvuilactie Wahlwiller 2018

Beste mensen,

Mede namens het bestuur wil ik u allen heel hartelijk danken voor de deelname aan onze jaarlijkse zwerfvuilactie in Wahlwiller.

Een bijzonder woord van dank aan de twee raadsleden van PRO, die ook hieraan spontaan hun medewerking verleend hebben.

Als blijk van herinnering bijgevoegde groepsfoto, waarop alleen Pascal Frankort ontbreekt.