Persbericht “Hoeskamer van Wahlwiller”

SELRES_0.45987258613954174SELRES_0.260661381982233SELRES_0.6059634300337242SELRES_0.9926449210944633SELRES_0.4781653754042282SELRES_0.45924342135313767 “Hoeskamer van Wahlwiller”

De eerstvolgende bijeenkomst is weer op woensdag 4 september om 14.00 u.

Beste mensen,

Na een korte vakantie (in augustus) starten we weer op woensdag 4 september a.s. om 14.00 uur met de maandelijkse bijeenkomst in gemeenschapshuis ‘ Wilder Tref ‘ .

Alhoewel wij tevreden zijn met de opkomst van de eerste drie bijeenkomsten, waar meer dan 20 personen per keer aan deelnamen, menen wij zeker, dat er nog meer inwoners zijn, die hier best ook aan mee kunnen doen.

Ook deze nieuwkomers nodigen wij uit om 4 september a.s. vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur eens een kijkje te komen nemen.

Deze bijeenkomsten zijn steeds op de eerste woensdag van de maand, dus voor 2019 op de datums: 4 september; 2 oktober; 6 november en 4 december 2019.

Naast de hoeskamer is er ook op deze dagen steeds een vrijwilliger met een zgn. ‘ Pop-up Bieb ‘ aanwezig, waar iedere inwoner van Wahlwiller gebruik kan maken; hier kunt u boeken lenen, bestellen, afhalen en terugbrengen.

Deze is ook nog uitgebreid met een service door middel van een ‘ Digid-Café ‘, waar u met vragen over uw smartphone  of computer terecht kunt.

Wij zouden het fijn vinden als we van te voren al een indicatie hadden, hoeveel nieuwe mensen op 4 september a.s. aanwezig zullen zijn en vragen u dan ook, als dat mogelijk is, dit door te geven aan:

Angele Heuts        : 06-39815507

Anneke Ridder        : 06-29168760  / 043-4511650

Met vriendelijke groet,                                       

Fred Baenen, voorzitter

Wahlwiller, augustus 2019.

Huisvesting seizoenarbeiders Gulpen-Wittem, Horst, 9 augustus 2019

In Gulpen-Wittem worden seizoenarbeiders permanent gehuisvest in een hotel.
TipGulpenWittem ondervroeg haar deelnemers over dit onderwerp.
Volgens de bestemmingsplannen van de gemeente mogen mensen maximaal honderd dagen per jaar in een hotel of pension verblijven. Hoteliers kunnen mensen dus drie maanden onder brengen in een hotel.

35% van de respondenten is het (zeer) eens met de stelling ‘Het is goed dat hoteliers hun kamers aanbieden voor permanente huisvesting van seizoenarbeiders’; 31% van de respondenten geeft aan het (zeer) oneens te zijn met de stelling.
Permanente huisvesting in hotels speelt volgens wethouder Houben niet alleen in
Gulpen-Wittem, maar ook in andere gemeenten in Zuid-Limburg. Regionaal zoekt de Provincie naar een oplossing. Volgens respondenten kan de huisvesting van
seizoenarbeiders het best geregeld worden ‘In het buitengebied bij de bedrijven waar ze werken’ (34%) en ‘In woonhuizen verspreid over de dorpen/wijken’ (18%).
Benieuwd naar de volledige rapportage? Lees deze dan hier
Het onderzoek van TipGulpenWittem is ingevuld door 36 respondenten woonachtig of werkzaam in de gemeente Gulpen-Wittem. De resultaten geven een indicatie maar zijn momenteel nog niet representatief.
Alle onderzoeken van TipGulpenWittem zijn te lezen op http://www.tipgulpenwittem.nl/ of https://www.facebook.com/TIP-Gulpen-Wittem-1961501580755756/

Wilt u in de volgende raadpleging ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipGulpenWittem.