Staatsbosbeheer plant bomen aan die beter tegen droogte en warmte kunnen


Vandaag om 13:41 door Jan Hensels

Print

Staatsbosbeheer maakte woensdagmiddag in Sevenum in bijzijn van gedeputeerde Carla Brugman een start met de aanplant van klimaatbestendig bos. Afbeelding: Mara van den Oetelaar

Staatsbosbeheer gaf woensdag met de aanplant van een stuk bos in Sevenum het startschot voor de aanplant de komende tien jaar van 5000 hectare bos in ons land, waarvan ongeveer 150 hectare in Limburg. De nieuwe aanplant bestaat uit soorten die beter tegen droogte en warmte kunnen zoals kastanje, notenboom en boomhazelaar.

Met de soortenkeuze speelt de instantie onder meer in op de klimaatverandering. Tevens speelt de wens tot meer variatie in het bos een rol bij de keuze.

De nieuwe bosaanplant staat los van het plan voor 1,1 miljoen bomen van de provincie, geeft een zegsman van Staatsbosbeheer aan. De 150 hectare die Staatsbosbeheer de komende tien jaar in Limburg wil aanplanten komen ongeveer overeen met tussen de 400.000 en 600.000 bomen extra.

Kritiek

Staatsbosbeheer wil overigens aanvullend ook nog bomen aanplanten die wel vallen onder het bomenplan van de provincie. De nieuwe aanplant van Staatsbosbeheer moet ook klimaatdoelen dienen. Volgens de zegsman is het geen reactie op de kritiek dat het bosareaal bij Staatsbosbeheer de afgelopen jaren met zo’n 1300 hectare is teruggelopen.

Bomen

Tijdens de eerste aanplantronde in Limburg gaat het in totaal om 17 hectare nieuw bos. In Sevenum werd woensdag bos aangeplant aan Hoogbroek ter hoogte van Blaktdijk. De komende maand plant Staatsbosbeheer ook nog bomen in onder meer Donkervennen tussen Helden en Baarlo, Langhout tussen Helden en Maasbree, Koelbroek bij Blerick, op meerdere plaatsen in het buitengebied van Maasbree en in Wahlwiller.

IK weet niet waar????

Vooraankondiging: Info avond Presentatie Openbare Orde en Veiligheid

Info avond Presentatie Openbare Orde en Veiligheid door gemeente en politie(wijkagent(en))

(Vooraankondiging)

Beste inwoners van Wahlwiller,

DE golf van pogingen tot inbraak en zelfs inbraak, de daardoor ontstane “wildwest van berichten” via WatsApp buurtpreventie, de daarop volgende colportage/verkoopactie van een beveiligingsbedrijf en het optreden (preventie) van de BOA’s, hebben ertoe geleid, dat wij met diverse betrokkenen overleg gehad hebben over de wijze van optreden.

Met de ambtenaar van Veiligheid en Handhaving heeft uw voorzitter overleg gehad, om te komen tot een informatieavond, waar zij met een team van deskundigen, waaronder ook onze wijkagent, aan mee zullen werken.

Wij gaan er van uit om deze bijeenkomst in Wilder Tref ergens in de tweede helft van Maart te doen plaatsvinden.

De datum en het definitieve programma van deze avond zullen wij u zo spoedig mogelijk mededelen.

Wij vertrouwen erop, dat er zoveel mogelijk inwoners hierbij aanwezig zullen zijn.

Met vriendelijke groet,

ZELFSTUREND WAHLWILLER

Fred Baenen, voorzitter

Gulpen-wittem