Home

Home

Doelstellingen

 • Een prettige woonsfeer in en rond Wahlwiller
 • Het dorp sprankelend en levendig houden
 • Het welzijn van de inwoners te bevorderen
 • Werken aan een goede economische en sociale structuur

Hoe?

 • Sturen en begeleiden van ontwikkelingen
 • Bevorderen van onderling begrip tussen de dorpsgenoten
 • Stimuleren, sturen en ontplooien van activiteiten op basis van de doelstellingen
 • Initiatieven verzamelen, bespreken en begeleiden
 • Meldpunt voor vragen, wensen en klachten van de bewoners
 • Beantwoorden, realiseren en oplossen van het bovenstaande
 • Vormen van werkgroepen om de de doelstellingen te realiseren
 • Behartigen van dorpsbelangen bij externe organisaties