heropenen Gasterij A gen Kirk 1 juni

Beste gasten,

Zoals U ongetwijfeld vanuit de media heeft vernomen, mogen wij op pinkstermaandag 1 juni a.s. om 12 uur ’s middags onze deuren weer voor U openen. Wij zijn nu achter de schermen druk in de weer, om alles in te richten volgens de richtlijnen die wij dienen te volgen.Voor een plekje binnen in ons restaurant, die U vooraf te reserveren. Wij vertrouwen op uw verantwoordelijkheid in deze. Buiten op ons terras hoeft niet gereserveerd te worden.Bij de reservering kunt U aangeven hoe de samenstelling van uw gezelschap is, dan houden wij hiermee rekening bij de tafelschikking.Wij hopen U spoedig te mogen begroeten in onze Gasterij, voor een lekker drankje en een heerlijk gerecht.

Met vriendelijke groet,

Michel & Esther en team A gen Kirk.

AKTIE VAN VRIJWILLIGERS VOOR VERVOER- SOEP EN SNACKS GAAT OOK DEZE MAAND DOOR


 

AKTIE VAN VRIJWILLIGERS VOOR VERVOER- SOEP EN SNACKS GAAT OOK DEZE MAAND DOOR.

Beste inwoners van Wahlwiller,     Wahlwiller, 2 april 2020

Op veelvuldig verzoek van verschillende inwoners berichten wij u dat de akties van boodschappen doen en het leveren van heerlijke maaltijdsoepen weer de hele maand april wordt voortgezet.

Ook is er nu nog de mogelijkheid om frites, snacks etc te bestellen.

Iedere inwoner kan van de soep en de frites/snacks gebruik maken.

BOODSCHAPPEN DOEN

Dhr. Patrick Krekels – Einderstraat  17 te Wahlwiller.

Mobile tel. 06-53918995 en e-mail: heuvelland1974@gmail.com.

Ouderen of gehandicapten kunnen Patrick op bovengenoemd nummer bellen voor een afspraak, als ze hulp nodig hebben.

LEVERING VAN MAALTIJDSOEPEN UIT EIGEN KEUKEN

Michael van Geffen – eigenaar van restaurant Infini – Botterweck 3 te Wahlwiller

Tel. Nr. 043-6012013 en e-mail : info@restaurantinfini.nl

U hebt de keuze uit:

# Klassieke Franse Vichysoisse met daslook uit hun eigen tuin;   #  Tomaat-wortelsoep;

# Pastinaak-mosterd soep;   # Groentesoep met geplukte parelhoenboutjes; # Wisselende dagsoep.

Alle maaltijdsoepen kosten slechts €. 2,50 per liter gevacumeerd, zodat dit gemakkelijk op te warmen is of zelfs wanneer gewenst, in de vriezer te bewaren.

Deze maaltijdsoepen zijn voorzien van gezonde vitamines, die wij zeker nu echt nodig hebben.

De bezorging zal plaatsvinden op woensdag en zaterdag voormiddags.

Twee dagen van te voren bestellen. Zie bovenstaand tel.nr. of e-mail.

Betaling kunt u doen d.m.v. een envelop met het te betalen bedrag op de grond bij de deur te leggen bij het binnenhalen van de bestelling.

LEVERING OF AFHALEN VAN FRITES,  SNACKS ETC..

Michel Joha van gasterij A ge Kirk – Oude Baan; tel 043-8526943 / 06-51694132                                                          e-mail gasterijagenkirk@gmail.com

Frites met diverse snacks, zuurvlees schnitzel etc.

OP woensdag, zaterdag en zondag kunt u vanaf 16.00 tot 20.00 uur  uw bestelling afhalen, die u van te voren via bovenstaand telefoonnummer of e-mail kunt bestellen. In Wahlwiller wordt ook gratis thuisbezorgd. Op de deur van de zaak of op de website staat het hele assortiment dat er is.

Betaling kan via tikkie of met pin.

Iedereen  kan zowel de soepen als snacks bestellen;  jong en oud , familie en of vrienden kan hier gebruik van maken.

Beste mensen, deze vrijwilliger en twee ondernemers willen u in deze moeilijke tijd toch nog iets aangenaams aanbieden, waarvoor bij voorbaat dank.

Fred Baenen, voorzitter  

Boodschappen doen, levering soepen i.v.m. Corona

BOODSCHAPPEN DOEN

Dhr. Patrick Krekels – Einderstraat  17 te Wahlwiller.

Mobile tel. 06-53918995 en e-mail: heuvelland1974@gmail.com.

Patrick wil ouderen en kwetsbare mensen, die niet of onvoldoende bestand zijn tegen de onzichtbare corona vijand, helpen voor het doen van boodschappen (supermarkt) en of het afhalen van medicamenten in de apotheek. Hij doet dit via een boodschappenlijstje van u of hoe u dit met hem afspreekt.

Advies en afspraak: U belt zelf naar Patrick (06-53918995) en regelt dit samen, zodat dit niet via diverse mensen moet lopen, om een afspraak te maken. Ook kan hij bij drukte terugvallen op enkele vrijwilligers die zich bij hem reeds gemeld hebben.

LEVERING VAN MAALTIJDSOEPEN UIT EIGEN KEUKEN

Michael van Geffen – eigenaar van restaurant Infini – Botterweck 3 te Wahlwiller

Tel. Nr. 043-6012013 en e-mail : info@restaurantinfini.nl

Michael, die door de overheidsmaatregel verplicht is zijn restaurant te sluiten, wil gedurende deze periode graag een bijdrage leveren aan de inwoners door het tegen kostprijs van de producten die hij gebruikt, diverse maaltijdsoepen aan te bieden.

U hebt de keuze uit:

 • Klassieke Franse Vichysoisse met daslook uit hun eigen tuin

 • Tomaat-wortel soep

 • Pastinaak-mosterd soep

 • Groentesoep met geplukte parelhoenboutjes

 • Wisselende dagsoep.

Alle maaltijdsoepen kosten slechts €. 2,50 per liter gevacumeerd, zodat dit gemakkelijk op te warmen is of zelfs wanneer gewenst, in de vriezer te bewaren. Deze maaltijdsoepen zijn voorzien van gezonde vitamines, die wij zeker nu echt nodig hebben. De bezorging zal plaatsvinden op woensdag en zaterdag voormiddags; u kunt dan zelf kiezen of u hem wilt gebruiken bij de lunch of het avondeten.

ADVIES / Bestellen / Afspraak: u dient uw bestelling 2 dagen van te voren te bestellen via

Email info@restaurantinfini.nl of telefonisch op 043-6012013.

De bestelling wordt voor de deur gezet, dan wordt er aangebeld, zodat u de bestelling zelf kunt pakken; dit om zoveel mogelijk sociale contacten te vermijden.

Betaling kunt u doen d.m.v. een envelop met het te betalen bedrag op de grond bij de deur te leggen bij het binnenhalen van de bestelling.

Corona virus: afgelaste evenementen!

Zelfsturend Wahlwiller heeft de volgende activiteiten, t.w.:

 1. Meer Bewegen voor Ouderen   ( frequentie: ieder woensdag)
 2. De Hoeskamer van Wahlwiller  (frequentie: iedere 1e woensdag van de maand)
 3. Info avond Veiligheid                   (frequentie: maandag 23 maart a.s.)
 4. Zwerfvuilophaalactie                   (frequentie: zaterdag 6 juni a.s.)

Belanghebbenden / beste mensen,

Hiermede geven wij u een overzicht van de genomen / te nemen maatregelen in zake bovenvermelde activiteiten, m.b.t. het coronavirus, t.w.:

 1. Meer Bewegen voor ouderen:

Deze activiteit is met onmiddelijke ingang tot en met 1 april afgelast; ( ambtelijk overleg met gemeente is geweest)

 1. De Hoeskamer van Wahlwiller:

De eerstvolgende bijeenkomst van woensdag 1 april is afgelast;

 1. Infoavond Veiligheid van 23 maart a.s.; (ambtelijk overleg met de gemeente is geweest)
 2. Zwerfvuilophaalactie van zaterdag 6 juni a.s.

Op basis van de wetenschap van nu, gaat deze gewoon door.

Naast deze e-mail naar belanghebbenden en Wilder Tref , zullen wij de bewoners/deelnemers informeren via:

Wij vertrouwen erop u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u ook  voor zover nodig van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Indien u nog vragen hebt kunt u ondergetekende hierover bellen op nr. 06-53156574 of via de e-mail: voorzitter@zelfsturendwahlwiller.nl

Wahlwillers beveiligingsbedrijf houdt toezicht in het dorp tijdens de informatieavond van 23 maart a.s.

PERSBERICHT

Wahlwillers beveiligingsbedrijf houdt toezicht in het dorp tijdens de informatieavond van 23 maart a.s.

Tijdens de informatieavond over veiligheid in Wahlwiller zal het plaatselijk gevestigde beveiligingsbedrijf SQL beveiliging toezicht houden in het dorp, zodat de inwoners met een veiliger gevoel naar de infoavond kunnen gaan. Directeur Patrick Pelzer heeft Fred Baenen, voorzitter van Zelfsturend Wahlwiller deze service voor onze gemeenschap éénmalig aangeboden.

Wij en zeker alle inwoners zullen dit ten zeerste op prijs stellen en hopen dat hij een rustige avond heeft”, aldus Fred Baenen, voorzitter van Zelfsturend Wahlwiller.

 

Staatsbosbeheer plant bomen aan die beter tegen droogte en warmte kunnen


Vandaag om 13:41 door Jan Hensels

Print

Staatsbosbeheer maakte woensdagmiddag in Sevenum in bijzijn van gedeputeerde Carla Brugman een start met de aanplant van klimaatbestendig bos. Afbeelding: Mara van den Oetelaar

Staatsbosbeheer gaf woensdag met de aanplant van een stuk bos in Sevenum het startschot voor de aanplant de komende tien jaar van 5000 hectare bos in ons land, waarvan ongeveer 150 hectare in Limburg. De nieuwe aanplant bestaat uit soorten die beter tegen droogte en warmte kunnen zoals kastanje, notenboom en boomhazelaar.

Met de soortenkeuze speelt de instantie onder meer in op de klimaatverandering. Tevens speelt de wens tot meer variatie in het bos een rol bij de keuze.

De nieuwe bosaanplant staat los van het plan voor 1,1 miljoen bomen van de provincie, geeft een zegsman van Staatsbosbeheer aan. De 150 hectare die Staatsbosbeheer de komende tien jaar in Limburg wil aanplanten komen ongeveer overeen met tussen de 400.000 en 600.000 bomen extra.

Kritiek

Staatsbosbeheer wil overigens aanvullend ook nog bomen aanplanten die wel vallen onder het bomenplan van de provincie. De nieuwe aanplant van Staatsbosbeheer moet ook klimaatdoelen dienen. Volgens de zegsman is het geen reactie op de kritiek dat het bosareaal bij Staatsbosbeheer de afgelopen jaren met zo’n 1300 hectare is teruggelopen.

Bomen

Tijdens de eerste aanplantronde in Limburg gaat het in totaal om 17 hectare nieuw bos. In Sevenum werd woensdag bos aangeplant aan Hoogbroek ter hoogte van Blaktdijk. De komende maand plant Staatsbosbeheer ook nog bomen in onder meer Donkervennen tussen Helden en Baarlo, Langhout tussen Helden en Maasbree, Koelbroek bij Blerick, op meerdere plaatsen in het buitengebied van Maasbree en in Wahlwiller.

IK weet niet waar????

Vooraankondiging: Info avond Presentatie Openbare Orde en Veiligheid

Info avond Presentatie Openbare Orde en Veiligheid door gemeente en politie(wijkagent(en))

(Vooraankondiging)

Beste inwoners van Wahlwiller,

DE golf van pogingen tot inbraak en zelfs inbraak, de daardoor ontstane “wildwest van berichten” via WatsApp buurtpreventie, de daarop volgende colportage/verkoopactie van een beveiligingsbedrijf en het optreden (preventie) van de BOA’s, hebben ertoe geleid, dat wij met diverse betrokkenen overleg gehad hebben over de wijze van optreden.

Met de ambtenaar van Veiligheid en Handhaving heeft uw voorzitter overleg gehad, om te komen tot een informatieavond, waar zij met een team van deskundigen, waaronder ook onze wijkagent, aan mee zullen werken.

Wij gaan er van uit om deze bijeenkomst in Wilder Tref ergens in de tweede helft van Maart te doen plaatsvinden.

De datum en het definitieve programma van deze avond zullen wij u zo spoedig mogelijk mededelen.

Wij vertrouwen erop, dat er zoveel mogelijk inwoners hierbij aanwezig zullen zijn.

Met vriendelijke groet,

ZELFSTUREND WAHLWILLER

Fred Baenen, voorzitter

Gulpen-wittem

Klik & tik 2019


op vrijdag van 14.00 – 16.00 uur        Gulpen-Wittem

WILT U IN EEN ONTSPANNEN OMGEVING WAT LEREN OVER COMPUTERVAARDIGHEDEN?

Dan kunt u zich nu inschrijven voor de cursus ‘Klik en Tik’ in de bibliotheek van Gulpen-Wittem.

Het leuke van deze cursus is dat u stap voor stap vertrouwd wordt gemaakt met de computer. Ook als u nog nooit achter zo’n computer hebt gezeten leert u al veel in een paar lessen. U krijgt duidelijke instructies aan de hand van korte filmpjes en daarna moet u zelf een paar oefeningen maken. Mocht u het toch even niet meer weten, dan is er altijd een vrijwilliger aanwezig die u weer op gang helpt en die handige tips geeft.

U leert iets op te zoeken op het internet, hoe u kunt e-mailen, internetbankieren en met uw vrienden, kinderen of kleinkinderen kunt ‘Facebooken’, ‘whatsappen’ of ‘Skypen’.

Ook als u meer wil weten over het aanvragen van een DigiD om met de overheid te kunnen communiceren of als u bijvoorbeeld wil weten hoe u nou het beste uw digitale foto’s kunt opbergen, bent u op de bieb aan het juiste adres.

En het aardige is: de cursus is helemaal gratis en in de pauze is er de mogelijkheid om een kopje koffie te drinken.

De cursus wordt gegeven op vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Mocht u liever op een ander tijdstip de cursus volgen, meld dit even: bij voldoende interesse is het wellicht mogelijk om een nieuwe groep te starten.

Het is trouwens geen enkel probleem als u geen eigen laptop of tablet heeft. In de bibliotheek zijn een aantal laptops beschikbaar, zodat u toch kunt oefenen.

Wel moet u zich vooraf even aanmelden bij Bibliotheek Gulpen-Wittem

Willem Vliegenstraat 4, 6271 DA Gulpen | T 043 450 6220                                        ZELFSTUREND WAHLWILLER

Persbericht. Hondenpoepoverlast in Beeklaan bijft voortduren.


PERSBERICHT.

Hondenpoepoverlast in Beeklaan blijft voortduren

De bewoners van de Beeklaan in Wahlwiller blijven jammer genoeg overlast houden van hondenpoep, die ze aantreffen op de stoep, de weg en op het plantsoen tegenover hun woningen.

De actie van inwoners om de hondenbezitter(s) te attenderen op zijn gedrag, door middel van bordjes met tekst, worden gewoon genegeerd en zelfs uitgetrokken.

Het gevolg is dat men steeds alert moet zijn om niet in een hondendrol te trappen en deze mee naar het huis in te dragen. Ook op het mooie grasveld kunnen de kinderen helaas niet veilig spelen, omdat er ook hondenpoep ligt.

Dit bericht is dan ook specifiek bedoelt voor die mensen, welke zich niet aan de regels houden en dit dus zelf ook weten, dat het over hun gaat en niet over alle hondenbezitters, die zich wel netjes met hun dierbare viervoeter door de straten hun ommetje maken.

Wij vragen dan ook vriendelijk om de leefbaarheid in ons kleine dorpje niet hierdoor te verpesten.

Het zou toch te gek worden, dat de gemeente hier toezichthouders (BOA’s ) moet inschakelen om de hardnekkige  overtreders tot de orde te roepen.

 Dat laten we toch zeker niet gebeuren!

13 e Quirinus pelgrimstocht 2019

Rott, de kerk
Aanvang tocht bij de kerk.
De Hemelse weg voert alleen maar omhoog…
Eerste pittstop bij Lichtenbusch.
Het juiste Duitse woord voor duurzaam bosbeheer.
Otto bewondert de natuur. Dit is wat er uiteindelijk overblijft…
Marcel telt steeds zorgvuldig het aantal deelnemenden.
Heerlijk terrasweer Bij Entenpfuhl.
Pas aangelegd oorlogskerkhof.
Weer in Nederland.
Meteen te herkennen aan de autochtone bewoners.

Weer een prachtige dag. Ook het weer viel uiteindelijk mee. Van alle andere café’s waar we geweest zijn, hebben we geen foto’s gemaakt. Dat zou een slechte graadmeter zijn voor de devotie.  Aan het eind van de tocht zeer gastvrij onthaald bij particulieren in Wahlwiller. Heerlijke soep! Dank aan iedereen die meegeholpen heeft om dit keruig te verzorgen!

Tot volgend jaar, Deo volente!